Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk

OM VANDVÆRKET


 

Kelstrup Strand Vandvær forsyner ca. 400 

forbrugere med rent drikkevand. 


Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 18.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

 
 
Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk | Revisionscentret Aabenraa | Haderslevvej 6 | 6200 Aabenraa | fm377sli@gmail.com
POWERED BY D5E