Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk

VANDKVALITET


Vandkvalitet i Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk
​Indvindingsboringer

Vandværket har i 2 boringer i forsyningsområdet, hvorfra der kan indvindes vand.
​Kelstrup Strand Vandværk indvinder årligt ca. 18.000 m3 vand.
 

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på ​vandværkerne og hos forbrugerne.Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen. Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.
    

 

 
 
Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk | Revisionscentret Aabenraa | Haderslevvej 6 | 6200 Aabenraa | mm@revisor.dk
POWERED BY D5E