Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk

FAQ


Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?

Svar: Se venligst det gældende takstblad : Takstblad 2023 klik her

 

Vandets hårdhed
13,50dH og en pH på 7,8.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2021-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 13,50dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja, vores vand testes løbende i hendhold til gældende regler.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Hvis du opdager en vandsprængning ude i forsyningsområdet skal du kontakte én fra vandværkets bestyrelse. De kontakter herefter VVS folk. Er sprængningen efter vandmåleren er det grundejeren selv der skal sørge for udbedring af skaden. Vandværket vil dog gerne have besked om bruddet da vi overvåger det samlede forbrug og dermed holder øje med evt. brud.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Det er lidt forskelligt, ved nye installationer er stophanen monteret i målerbrønden der er placeret ca 1 m. inde på grunden fra skel.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, men du kan altid bede om at få din måler sent ind til kontrol, du skal dog være opmærksom på at alle omkostninger afholdes af grundejeren med mindre der findes fejl på vandmåleren.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja, det er altid godt at holde øje med sit forbrug så man hurtigere kan opdage hvis der er uregelmæssigheder.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Du skal kontaktes vandværkets administrator.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Vandværket modtager flyttemeddelelser via kommunen.


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Man er interessent når man er grundejer i forsyningsområdet.

 
 
Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk | Revisionscentret Aabenraa | Haderslevvej 6 | 6200 Aabenraa | mm@revisor.dk
POWERED BY D5E