Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk

VANDMÅLERE


 

Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Vær opmærksom på at der skal være uhindret adgang til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne er i korrekt stand.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

 
 
Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk | Revisionscentret Aabenraa | Haderslevvej 6 | 6200 Aabenraa | mm@revisor.dk
POWERED BY D5E