Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk

Aflæsning af Vandmålere


 

 

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

 

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal du klikke her

 
 
Andelsselskabet Kelstrup Strand Vandværk | Revisionscentret Aabenraa | Haderslevvej 6 | 6200 Aabenraa | mm@revisor.dk
POWERED BY D5E